Deratizace

Deratizace = soubor opatření směřujících k hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců, včetně zamezení pronikání hlodavců do objektu . Hubení škodlivých hlodavců se provádí od preventivních lokálních pokládek až po plošné akutní deratizace. Nejčastější příklady deratizačního zásahu: - deratizace sklepních prostor rodinných a činžovních domů - deratizace technických prostor, podzemních garáží ap. - deratizace ve volném prostoru Deratizaci se provádí pokládkou nástrah. Tyto nástrahy se pokládají samotné nebo se míchají s kousky potravin, aby se tím zvýšila atraktivnost požerových nástrah pro hlodavce. Nástrahy se pokládají buď na klasické papírové tácky nebo do specielních nástrahových staniček . Tím se částečně znepřístupní nástraha pro domácí zvířata, příp. děti. Tyto staničky lze použít buď papírové pro použití do suchých prostor nebo plastové pro vlhké prostory. Staničky se používají různé dle předpokládaného druhu hlodavce: např. pro potkana vetší s většími vstupními otvory, pro rejska menší. Při provádění deratizace je třeba také prohlédnout prostory, kde dochází k výskytu hlodavců a zjistit, kde jsou jejich přístupové cesty. Bez jejich utěsnění může opět docházet k vnikání škodlivých hlodavců do objektu. Jedná se zejména o: - zakrytí otevřených kanalizačních poklopů - zajištění průchodů - např. staré rozvody kanalizace nebo vody - důkladné zasklení sklepních oken - zatěsnit ostatní průchody dle situace v objektu.